DMCA

DMCA-kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

MangaHentai is een online serviceprovider zoals gedefinieerd in de Digital Millennium Copyright Act.

We nemen schendingen van het auteursrecht zeer serieus en zullen de rechten van legale auteursrechteigenaren krachtig beschermen.

Als u de auteursrechthebbende bent van inhoud die op de MangaHentai.me-website verschijnt en u hebt het gebruik van de inhoud niet geautoriseerd, moet u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zodat we de vermeend inbreukmakende inhoud kunnen identificeren en actie kunnen ondernemen.


We kunnen geen actie ondernemen als u ons niet de vereiste informatie verstrekt, dus neem contact met ons op, u kunt een schriftelijke kennisgeving doen via e-mail. Uw schriftelijke kennisgeving moet het volgende bevatten:

  • Specifieke identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt. Als u een inbreuk op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken beweert met een enkele kennisgeving, moet u een representatieve lijst indienen waarin specifiek wordt aangegeven op welke werken waarop u inbreuk maakt.
  • Specifieke identificatie van de locatie en beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of dat het onderwerp is van inbreukmakende activiteit met voldoende gedetailleerde informatie om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. U moet de specifieke URL of URL's opnemen van de webpagina's waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt.
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, waaronder een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en handtekening waarmee contact kan worden opgenomen met de klagende partij.
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed dat de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Een schriftelijke kennisgeving moet als volgt naar onze aangewezen agent worden gestuurd:

DMCA AGENT Email: [Email protected]